Julkaistu

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelun tavoitteena on luonnon monimuotoisten ekosysteemien säilyttäminen. Siihen kuuluu erilaisten eläin -ja kasvilajien suojelemista ja luonnonkauneuden sekä maisema-arvojen vaalimista. Luonnonsuojelu tekee tärkeää toimintaa, jonka tavoitteena on säilyttää maapallon rikkaus ja kauneus seuraaville sukupolville. Lisäksi luonnonsuojelu edistää luonnonharrastusta -ja tutkimusta.

Jatka artikkeliin Luonnonsuojelu
Julkaistu

MIETTEITÄ ENERGIAMAAILMAN TULEVAISUUDESTA

On ilahduttavaa, että yhteiskuntamme on koko ajan siirtymässä vihreämpiin energian lähteisiin ja sen muotoihin. Ilmaston muutos on saanut aikaan erittäin paljon erilaisia tekniikan maailman saavutuksia, joilla ihmiskunnan toiminnan negatiivinen vaikutus luontoon ja ympäristöön saataisiin pienemmäksi. Viime aikoina on kehitetty sähkö- ja kaasuautoja, tehtailla on olemassa ympäristösuunnitelmia, joita ne noudattavat, ja monessa maassa kierrätys toimii jo todella hyvin. Etelä-Amerikan maissa ja muutamassa Euroopan maassa toimii jo muovipussikielto: kaupasta ei enää yksinkertaisesti saa niitä tavallisia muovikasseja, ja näiden maiden asukkaat menevät kauppaan aina oma kangaskassi mukana. Yksinkertaista ja vähentää muovin käyttöä merkittävästi. Jossain vaiheessa rupesin miettimään, mitä tulee tapahtumaan seuraavina vuosina ja miten maailmamme tulee muuttumaan, kun siirrymme yhä enemmän vihreämpien energian lähteiden ja energian käsittelyn suuntaan?

Jatka artikkeliin MIETTEITÄ ENERGIAMAAILMAN TULEVAISUUDESTA
Julkaistu

Energiatehokkuus ja säästöt

Energiatehokkuus tarkoittaa sitä, että energiaa käytetään tehokkaasti ja ekonomisesti, kustannustehokkaalla, säästävällä sekä ympäristön kannalta hyödyllisellä tavalla. Energiatehokkuus on yksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen tärkeimmistä keinoista, koska sillä pyritään vähentämään kasvihuonepäästöt. Ilmastonmuutoksen lisäksi myös monet muut syyt vaikuttavat siihen, että energiatehokkuutta pidetään tarpeellisena. Energiatehokkuudella pyritään varmistamaan energian saatavuutta sekä riittävyyttä niin, että energiaa riittää kaikille ja kaikkeen, eikä sitä tarvitse tuoda muualta. Energian tehokkaan käytön ansiosta myös energiakustannukset alenevat ja esimerkiksi ilman laatu paranee. Sitä paitsi energiatehokkuus mahdollistaa uusiutuvan energian käyttöä. Energiatehokkuus parantaa myös taloutta, sillä käyttämällä energiaa tehokkaalla ja viisaalla tavalla säästetään paitsi ympäristöä myös paljon rahaa.

Jatka artikkeliin Energiatehokkuus ja säästöt
Julkaistu

Ilmaston lämpeneminen

Ilmaston globaalilla lämpenemisellä tarkoitetaan maapallonlaajuista ilmastonmuutosta, jossa maapallon keskilämpötila ja merenpinta nousevat vuosittain. Alueittain se näkyy esimerkiksi ämpötilan kohoamisella, lumen vähäisyydellä ja sateen lisääntymisellä.  Esimerkiksi Suomessa viime kesä oli poikkeuksellisen lämmin, mikä voi johtua ilmastonmuutoksesta. Ilmaston lämpeneminen on ollut ajankohtaisena keskusteluaiheena viime vuosikymmeninä, koska ilmaston lämpenemisellä tulee olemaan suuria vaikutuksia ihmisten elämään maapallolla ja luontoon.

Jatka artikkeliin Ilmaston lämpeneminen