2018 marraskuu

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelun tavoitteena on luonnon monimuotoisten ekosysteemien säilyttäminen. Siihen kuuluu erilaisten eläin -ja kasvilajien suojelemista ja luonnonkauneuden sekä maisema-arvojen vaalimista. Luonnonsuojelu tekee tärkeää toimintaa, jonka tavoitteena on säilyttää maapallon rikkaus ja kauneus seuraaville sukupolville. Lisäksi luonnonsuojelu edistää luonnonharrastusta -ja tutkimusta. Luonnonsuojelun tavoitteet ja keinot Maapallolta häviää suuri osa eläimiä ja kasveja. Monet eliöistä ovat  kuolleet sukupuuttoon,  […]

Read More

MIETTEITÄ ENERGIAMAAILMAN TULEVAISUUDESTA

On ilahduttavaa, että yhteiskuntamme on koko ajan siirtymässä vihreämpiin energian lähteisiin ja sen muotoihin. Ilmaston muutos on saanut aikaan erittäin paljon erilaisia tekniikan maailman saavutuksia, joilla ihmiskunnan toiminnan negatiivinen vaikutus luontoon ja ympäristöön saataisiin pienemmäksi. Viime aikoina on kehitetty sähkö- ja kaasuautoja, tehtailla on olemassa ympäristösuunnitelmia, joita ne noudattavat, ja monessa maassa kierrätys toimii jo […]

Read More

Energiatehokkuus ja säästöt

Energiatehokkuus tarkoittaa sitä, että energiaa käytetään tehokkaasti ja ekonomisesti, kustannustehokkaalla, säästävällä sekä ympäristön kannalta hyödyllisellä tavalla. Energiatehokkuus on yksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen tärkeimmistä keinoista, koska sillä pyritään vähentämään kasvihuonepäästöt. Ilmastonmuutoksen lisäksi myös monet muut syyt vaikuttavat siihen, että energiatehokkuutta pidetään tarpeellisena. Energiatehokkuudella pyritään varmistamaan energian saatavuutta sekä riittävyyttä niin, että energiaa riittää kaikille ja kaikkeen, eikä […]

Read More

Ilmaston lämpeneminen

Ilmaston globaalilla lämpenemisellä tarkoitetaan maapallonlaajuista ilmastonmuutosta, jossa maapallon keskilämpötila ja merenpinta nousevat vuosittain. Alueittain se näkyy esimerkiksi ämpötilan kohoamisella, lumen vähäisyydellä ja sateen lisääntymisellä.  Esimerkiksi Suomessa viime kesä oli poikkeuksellisen lämmin, mikä voi johtua ilmastonmuutoksesta. Ilmaston lämpeneminen on ollut ajankohtaisena keskusteluaiheena viime vuosikymmeninä, koska ilmaston lämpenemisellä tulee olemaan suuria vaikutuksia ihmisten elämään maapallolla ja luontoon. […]

Read More