Fossiiliset polttoaineet

Tänä päivänä, kun ympäristöasiat alkavat nousta aina vain enemmän pintaan, fossiiliset polttoaineet ovat usein kuuma keskustelun aihe. Mitä ne sitten ovat, mistä ne tulevat ja minkälaisia vaikutuksia niillä on planeetallemme? Lähdetään tutustumaan aiheeseen hieman tarkemmin!

Mitä ovat fossiiliset polttoaineet?

Fossiiliset polttoaineet ovat syntyneet aikojen saatossa, kun esiaikaiset eliöt ovat fossiloituneet. Hapettomissa tiloissa hajoavat kasvit ovat muuttuneet turpeeksi ja vastaavasti veden alla merenelävien jäännöksistä ovat syntyneet  öljy ja kaasu.  Näiden raaka-aineiden energia perustuu muinaisten kasvien ja eliöiden keräämään ja säilömään aurinkoenergiaan.  Tärkeimpiä fossiilisia polttoaineita ovat öljy, kivihiili, maakaasu ja turve. Fossiiliset polttoaineet eivät ole uusiutuvia luonnonvaroja, tai ne uusiutuvat erittäin hitaasti. Fossiilisten polttoaineiden käyttö varsinkin teollisuusmaiden energiantuotannossa on hyvin merkittävää. Raaka-aineita poltettaessa niistä vapautuu suuret määrät lämpöenergiaa, joka voidaan valjastaa yhteiskunnan tarpeisiin.  Fossiilisista polttoaineista öljy on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä energianlähteistä koko maailmassa. Se näytteleekin merkittävää roolia myös poliittisissa kysymyksissä. Sitä käytetään raaka-aineena muun muassa bensiiniin ja dieseliin, sekä muovin valmistukseen.  Kyseessä on raaka-aine, joka ei uusiudu luonnossa. Maapallon öljyvarat ovat jo hupenemassa huomattavaa tahtia ja niiden ennustetaan loppuvan jo lähivuosina. Kivihiiltä käytetään yleisesti polttoaineena, siihen viitataankin usein yksinkertaisesti hiilenä. Sähköä ja lämpöä tuottavat voimalat turvautuvat usein tähän raaka-aineeseen. Kivihiilen hankkimisessa on oma riskinsä, sillä sen huokosiin kiinnittynyt metaani on erittäin paloherkkää, ja voi aiheuttaa räjähdyksiä hankalissa kaivosoloissa.  Kivihiiltä on maaperässä vielä runsain määrin ja sen arvellaan riittävän vielä noin kahdeksisadaksi vuodeksi.

metaani tulessa

Maakaasu muodostuu käytännössä lähes kokonaan metaanista. Lisäksi siinä on pieniä määriä muita kaasuja, kuten etaania ja butaania, sekä hiilivetyä, typpeä ja heliumia. Maakaasu tulee aina jalostaa ennen käyttöä. Jalostuksessa maakaasusta poistetaan kaikki muut aineet, niin että jäljelle jää vain puhdas metaani. Sen lämpöenergia on erittäin korkea, jopa kivihiiltä korkeampi. Useimmiten maakaasu päätyy raaka-aineeksi kotien ja laitosten lämmitykseen tai sähkön tuotantoon. Sitä voidaan käyttää jalostettuna myös ajoneuvojen polttoaineena, tai vaikkapa ruoanlaitossa. Maakaasun etsiminen, jalostus ja käyttö aiheuttaa verrattain vähän haitallisia päästöjä. Hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin esimerkiksi öljyn ja kivihiilen. Maakaasuvaroja maapallolta löytynee vielä pariksisadaksi vuodeksi. Turvemaat ovat maapallolle elintärkeitä, ne sitovat suuria määriä hiilidioksidia. Turvetta käytettäessä ei siis vain tuoteta lisää hiilidioksidipäästöjä ilmakehään, vaan myös tuhotaan sitä sitovaa maaperää. Turvevoimaloissa tätä raaka-ainetta jalostetaan pääasiassa lämmityskäyttöön. Turve on ainut fossiilinen polttoaine, jota löytyy myös Suomen maaperästä. Muun muassa Suomen luonnonsuojeluliitto on huolissaan turpeen käytöstä Suomessa.

Mitä haittoja fossiilisten polttoaineiden käytöllä on?

Fossiilisten polttoaineiden

Fossiilisten polttoaineiden käyttö energianlähteenä on ympäristöä rankasti kuormittavaa. Niitä poltettaessa ilmaan vapautuu erilaisia kaasuja, oksideja ja pienhiukkasia. Yleisin vapautuva kaasu on hiilidioksidi, joka vaikuttaa ilmaston lämpötilaan. Liika ilmakehäämme vapautuva hiilidioksidi aiheuttaa ilmaston lämpenemistä, joka tuo mukanaan merkittäviä ongelmia ympäristölle. Oksidit sen sijaan maaperään tai vesistöön päätyessään aiheuttavat happamoitumista. Haittavaikutuksien minimoinniksi on kehitelty erilaisia puhdistus- ja polttotekniikoita. Niiden avulla iso osa haitallisista päästöistä saadaan pidettyä poissa ympäristöstä.  Jäljelle jää kuitenkin yksi suuri ongelmakohta; hiilidioksidin poistaminen savukaasuista ei ole mahdollista taloudellisista syistä. Näin ollen suurin osa energiantuottajista eivät voi estää haitallisen hiilidioksidin kertymistä ilmatilaamme. Jotta käynnissä olevaa ilmaston lämpenemistä saataisiin hillittyä riittävästi, fossiilisten polttoaineiden käyttöä tulisi rajoittaa huomattavasti – käyttö pitäisi vähintään puolittaa. Vuonna 2015 saatiin solmittua Pariisin ilmastosopimus, jonka tarkoituksena on saada ilmastonmuutos pysäytettyä. Mukana ovat lähes kaikki maailman valtiot. Tavoitteena on saada maapallon lämpötilan nousu rajattua 1,5 asteeseen. Fossiilisten polttoaineiden käytön alasajo muodostaa merkittävän osan taistelussa päästöjä vastaan. Toimenpiteet on tarkoitus aloittaa vuodesta 2020 alkaen.

Energian säästäminen tulevaisuuteemme

Vuosien ja vuosikymmenten ajan ihmiset ovat käyttäneet liikaa ja hyödyntäneet energiavaroja väärin ajatellen niiden olevan rajoittamattomia. Hiili, bensiini ja luonnolliset kaasun energialähteet metsien, veden ja muovituotteiden kanssa käytettiin ilman harkintaa tai suunnittelua. Tämä liiallinen käyttö on johtanut nykyiseen tilanteeseen, jossa energiasta on tullut niukkaa ja meidän tarvitsee toteuttaa toimenpiteitä ja askelia energian säästöä kohti tulevaisuuden sukupolvia varten. Toisin kuin aikaisemmat sukupolvet, meidän täytyy harkita niitä, jotka perivät kauniin planeettamme jälkeemme ja meidän täytyy jättää heille siistimpi, vihreämpi ja kannattavampi planeetta.Saavuttaaksemme tämän tavoitteen, meidän täytyy käynnistää maailmanlaajuiset, valtakunnalliset ja jopa henkilökohtaiset askeleet energian säästöön tulevaisuutta varten. Varsinkin suurissa kaupungeissa, jossa suuria määriä energiaa tarvitaan päivittäin lämmitykseen, valaistukseen, ilmastointiin ja teolliseen tarkoitukseen ja energiajätteen vähentäminen olisi välttämätöntä. Kivihiili, hiili ja maakaasut eivät ole rajoittamattomia ja uusiutuvaa energiaa käyttämällä ne säilyvät pidempään ja antavat tieteelliselle yhteisölle mahdollisuuden keksiä uutta teknologiaa, jotka tekevät ihmiskunnasta vähemmän riippuvaisia niistä.

Miten voin säästää energiaa?

Henkilökohtaisella tasolla, on olemassa satoja vinkkejä ja keinoja, joita voit seurata säästääksesi energiaa. Loppujen lopuksi, jos kaikki meistä toteuttaisi niitä ja auttaisi, mikä on nyt henkilökohtaista, muuttuu pian maailmanlaajuiseksi ongelmaksi. Kaikki alkaa kotoa. Me kaikki käytämme energiaa kotona ruoan laittoon, lämmitykseen, peseytymiseen ja sähkölaitteisiin. Seuraamalla yksinkertaisia askeleita, voimme vähentää kulutettua energiaa, täten käytämme vähemmän rahaa sähköön, mutta myös autamme ympäristöä. Kotisi tekeminen energiatehokkaammaksi on oikeastaan helpompaa kuin luulet. Yksi ensimmäisistä asioista, jonka voit tehdä, on eristää talosi. Hyvä eristys tekee valtavan eron lämmityksen kustannuksen suhteen ja sen pitäisi olla listasi prioriteettinä ensimmäisenä. Lähesty sitä vaihtamalla ikkunasi ja ovesi energiatehokkailla ratkaisuilla, jotta lämmitys ei pakene huoneistostasi. Jos tunnet, että eristyksen kustannukset ovat liikaa, on olemassa valtion tai pankkien ohjelmia, jotka voivat auttaa sinua taloudellisesti.Yksinkertaiset asiat tekevät ihmeitä talollesi ja ympäristölle. Voit vaihtaa hehkulamput talossasi tai työpaikallasi energiatehokkaisiin LED-lamppuihin. Sähkökustannukset alenevat ympäristöystävällisen ratkaisun kautta.

LED-lamppuihin

LED-lamput kestävät kauemmin, ovat verrattain halpoja ja ne ovat vihrein vaihtoehto markkinoilla. Tämän lisäksi, varmista, että sammutat kaikki valot ja sähkölaitteet, kun et käytä niitä. Älä jätä kannettavaa tietokonetta, tietokonetta, televisiota tai keittiölaitteita valmiustilaan, sillä se kuluttaa tarpeetonta energiaa. Voit myös asentaa uusiutuvan energian lähteitä, jotka vähentävät C02-ulostuloasi energiakustannuksien lisäksi. Aurinko, tuuli ja vesi ovat loistavia, vihreitä ja uusiutuvia energianlähteitä, jotka eivät jätä suurta merkkiä ympäristöön. Voit aloittaa tuottamalla omaa sähköäsi kotona käyttäen aurinkopaneeleita, biomassaa tai jopa tuulimyllyjä. Viimeinen asia, jonka voit tehdä henkilökohtaisella tasolla, on valita paikalliset tuottajat, kun hankit elintarvikkeita ja käyttää julkista liikennettä autosi sijaan. Voit kävellä tai pyöräillä ja myös kierrättää jokaisen pakkauksen, jonka voi kierrättää. Tutki myös monia eri keinoja kompostoida ruokasi ja tapoja, joilla voit vähentää päivittäistä veden käyttöäsi. Myös lihan ja maitotuotteiden käytön vähentäminen on hyvä ratkaisu säästää energiaa ja säilyttää ympäristöä.

uusiutuvat energianlähteet

Henkilökohtaisten toimenpiteiden ohella, maat ja maailmanlaajuiset organisaatiot, kuten Yhdistynyt unioni ja Euroopan unioni, joutuvat ottamaan maailmanlaajuisia askelia varmistaakseen, että joka maa seuraa tiettyjä protokolleja ja menettelytapoja säilyttämään ja olemaan hukkaamatta energiaa. Maat voivat valita uusiutuvat lähteet kattamaan kansalaisten tarpeet. Maat sekä koulut ja koulutus voivat viljellä ympäristön suojelua tarjoamalla yllykkeitä ja vaikutteita sen hyvin käyttäytyville kansalaisille. On kaupunkeja maailmassa, jotka ovat kieltäneet autojen käytön rajojen sisällä ja jotkut tarjoavat pyöräileville kansalaisille kuponkeja ja ilmaista ruokaa sekä olutta. On myös kaupunkeja, joissa kansalaiset voivat maksaa bussi- tai metromaksun muovipulloilla. Ratkaisuja energian säästöä kohti tuleville sukupolville on olemassa. Hallituksien, maiden, organisaatioiden ja yksilöiden täytyy alkaa toteuttamaan niitä. Nyt on oikea aika perustaa toimintasuunnitelmia, jotka auttavat meitä säästämään energiaa tulevaisuutta varten. Meidän täytyy olla ajattelematta tätä päivää ja itseämme. Jossakin vaiheessa, lapsemme perivät planeetan ja heidän pitäisi nauttia siitä niin paljon kuin me nautimme tällä hetkellä.