Kestävä kehitys

Vastuullinen kuluttaja tuntenee jo termin kestävä kehitys. Se tarkoittaa yhteiskunnallista muutosta, joka ohjaa valitsemaan reiluja, ympäristön tarpeet huomioon ottavia vaihtoehtoja. Kestävää kehitystä tukeva kuluttaja valitsee vaihtoehtoja, jotka eivät kuormita ympäristöä, tai käytä hyväksi heikommassa asemassa olevia. Tavoitteena on turvata tulevien sukupolvien elinympäristö ja mahdollisuudet.  Meidän tulee tuntea maapallomme rajat ja kunnioittaa niitä. Kestävä kehitys voidaan luokitella kolmeen osaan: ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys, sekä sosiaalinen ja inhimillinen kestävyys. Kaiken perustana on ajatus ihmisten eriarvoisuuden kasvun pysättämisestä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä.

Kestävän kehityksen muodot

Ekologisen kestävyyden ajatus painottaa valitsemaan ratkaisuja, jotka eivät vahingoita luontoa ja suojaavat sen monimuotoisuutta.  Ekologisesti kestävät tuotteet ja palvelut ovat ympäristöystävällisiä, eivätkä vahingoita planeettaamme. Tänä päivänä yhteiskunnan valtava energiantarve aiheuttaa paljon kysymyksiä. Lähes 80 prosenttia energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, jotka aiheuttavat vahingollisia hiilidioksidipäästöjä, eivätkä uusiudu luonnossa. Jatkuvasti etsitäänkin uusia ratkaisuja, ja pyritään käyttämään luonnossa nopeasti uusiutuvia materiaaleja.

planeetta ystävällinen

Taloudellinen kestävyys on vastalause tämän päivän ”käytä ja heitä” –trendille. Sen sijaan, että kannustettaisiin nopeaan  tuotekiertoon, tuotteista pyritään tekemään mahdollisimman pitkäikäisiä. Niissä käytettävät raaka-aineet käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Ajatuksen perustana on saada koko tuotantoketju toimimaan luontoa kunnioittaen. Prosessit pyritään toteuttamaan mahdollisimman energiatehokkaasti ja tuotteista tehdään helposti kierrätettäviä, mikä kannustaa myös kuluttajia ekotekoihin. Sosiaalinen ja inhimillinen kestävyys näyttelevät tärkeitä rooleja ihmisoikeuksien puolustuksessa. Työntekijöille on taattava turvalliset ja inhimilliset olot työskentelyyn. Maailmalla on vielä rutkasti parannettavaa: maailmanlaajuisesti naiset ansaitsevat vain kymmenesosan kaikista tuloista, eriarvoisuus kukoistaa, ja jopa pakkotyötä tavataan joissain maailman osissa. Yksi tärkeä missio on pysäyttää lapsityövoiman käyttö, joka on vakavasti otettava ongelma etenkin kehitysmaissa. Hyvinvoiva yhteiskunta takaa myös lapsillemme tulevaisuuden.

Mitä voin tehdä?

Jokainen meistä voi vaikuttaa omalta osaltaan. Tiedätkö minkä kokoinen hiilijalanjälki sinulla on? Meidän tulee kiinnittää huomiota omiin tottumuksiimme ja tapoihimme, sekä vaatia yrityksiltä enemmän. Tämän päivän valtatrendit ajavat kuluttajaa ostamaan hyvin nopeilla sykleillä niin vaatteita, elektroniikkaa, kuin muita tuotteitakin. Yhteiskunnan silmissä on tärkeää näyttää olevan ajantasalla. Tässä kohtaa onkin tarkastelun paikka. Onko todella tarpeen ostaa uusinta puhelinmallia, kun edellinenkin toimii vielä moitteetta?  Valitse mieluummin kestäviä, pitkäikäisiä tuotteita. Ole tarkkana tuotteiden alkuperän suhteen – harmittavan usein pitkien tuoteketjujen päästä löytyvät huonot työolot. Kotimaisia tuotteita suosimalla vähennät myös kuljetuksista aiheutuvia päästöjä.  Vaatteita ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota kankaan materiaaliin. Ekologisesti kestävimmät vaihtoehdot ovat tuotettu uusiutuvista luonnonmateriaaleista. Kun tuote on kulkenut matkansa päähän, älä heitä sitä sekajätteeseen, vaan vie kierrätykseen. Energian tuotto aiheuttaa valtavasti vahingollisia päästöjä ympäristöömme. Mikäli kuluttajat vaatisivat enemmän uusiutuvilla luonnonvoimilla tuotettavaa energiaa, yritykset ryhtyisivät toimenpiteisiin tehokkaammin.

vesivoima

Uusiutuvia energianlähteitä ovat muun muassa vesivoima, tuulivoima ja aurinkoenergia. Fossiilista polttoaineista maakaasu tuo vähiten päästöjä ilmakehään. Autoilu ja muu liikenne muodostavat ison siivun päästökakusta. Mitäpä jos ehdottaisit työkavereille kimppakyytiä aamuisin ja iltapäivisin? Säästät luontoa ja myös rahaa! Myös julkisten kulkuvälineiden käyttäminen vähentää päästökuormaa – suosi siis linja-autoja ja junia. Lomamatkat lentoineen rasittavat ilmastoa. Matkustatko kotimaan sisällä? Vilkaise ihmeessä junatarjonta ja pikabussit– voit helposti löytää mukavan yhteyden määränpäähäsi. Myös ruokakaupassa voit kannattaa kestävää kehitystä. Lihan tuotannosta aiheutuvat päästöt ovat hämmästyttävän suuret. Vähentämällä lihan syöntiä, voit auttaa pienentämään haittavaikutuksia. Muuttamalla ruokailutottumuksia voit löytää myös ihania, uusia reseptejä, esimerkiksi täältä voit vilkaista mallia. Jos olet onnistunut jo löytämään oikean suunnan kulutustottumuksiisi ja elämäntyyliisi, miksipä ei kertoa siitä muillekin. Voit valistaa muita vaikkapa blogin voimin, keräämällä adressiin nimiä, kirjoittamalla päättäjille tai lukuisin muin eri tavoin.  Tärkeää on, että toimimme yhdessä.

Kaikki, mitä sinun tulee tietää vaihtoehtoisesta energiasta

Maailma tarvitsee uusia energialähteitä, sillä fossiiliset polttoaineet eivät tule riittämään loputtomiin. Uusiutuvia energianlähteitä tulisi ottaa käyttöön maailmanlaajuisesti, jotta voisimme turvata tulevaisuudenkin energiansaannin. Luonnolliset energianlähteet tuottavat energiaa loputtomasti ja siksi niiden hyödyntäminen on enemmän fiksua. Lue lisää vaihtoehtoisista energiamuodoista.

Voimaa luonnosta

Tuulivoima on yksi uusiutuvista energianlähteistä. Niin kauan kuin tuulta riittää, se ei tule loppumaan, eli käytännössä ei koskaan. Tuulivoimassa tuulen tuottama voima muutetaan tuuliturbiinien avulla energiaksi.Aurinkoenergia on uusiutuva energianlähde, jossa käytetään hyödyksi auringon säteilemää energiaa. Tässä käytetään avuksi aurinkokennoja tai -keräimiä. Kennoja voidaan asentaa sarjoiksi esimerkiksi talojen katoille, jolloin yhdistelmää kutsutaan nimeltä aurinkopaneeli. Aurinkokennojen keskimääräinen käyttöikä on noin 30 vuotta, joten se on järkevä sijoitus. Aurinkokenno maksaa itsensä takaisin noin 2-4 vuodessa.

geoterminen lämpö

Maalämpö on paljon käytetty uusiutuva energianlähde. Sitä käytetään paljon rakennusten ja käyttövesien lämmitykseen. Maalämpö perustuu aurinkoenergiaan. Auringon lämpö yltää maksimissaan 15 metrin syvyyteen ja tätä lämpöä käytetään hyödyksi. Suurilla tonteilla maaperään asennetaan putkisto, jonka kautta lämpö siirtyy taloon. Putkistossa kulkeva neste on bioetanolin ja veden sekoitusta. Putkistoa ympäröivä maa lämmittää tämän nesteen. Lämpö puristetaan kompressorin avulla kuumemmaksi ja näin saadaan aikaan lämmintä käyttövettä. Maalämpö on kannattava energianlähderatkaisu, joka sopii mihin rakennukseen vain. Voisi kuvitella, että maan alla vaakasuunnassa kulkeva putkisto häiritsisi puutarhan istutuksia, mutta näin ei suinkaan ole. Putkisto jää huomaamattomasti maan alle piiloon.

Biomassa

Voimaa vedestä

Aaltovoimassa hyödynnetään meren aaltoja. Aaltovoima on vasta kehitysasteella, mutta sitä pyritään jatkuvasti kehittämään niin, että aaltojen tuottamaa suurta voimaa voitaisiin käyttää hyödyksi. Aaltovoimaloita haastavat meren suuret voimat ja voimaloita onkin tuhoutunut meren voiman vaikutuksesta. Lisäksi aaltovoimaloiden tulisi kestää vedessä pitkään, ettei korroosio tuhoaisi niitä. Tämä tarkoittaa lisää tutkimustyötä pitkäikäisyyden lisäämiseksi.Vesivoimassa veden liike muunnetaan haluttuun muotoon. Suomessa on olemassa vesivoimaloita, jotka tuottavat virtaa vedestä. Näistä tehokkain on Petäjäskosken voimalaitos, jonka maksimiteho on vuoden 2011 marraskuusta lähtien ollut 182 MW. Kun mietitään vesivoimalan kannattavuutta, voidaan todeta sen olevan hyvä, sillä sen ylläpitokustannukset ovat alhaiset sen tuottamaan tuloon nähden. Vesivoiman erityinen etu ydinvoimalaan on sen säädettävyys. Toisin kuin ydinvoimala, sen ei tarvitse olla jatkuvasti maksimissa tehossaan. Lisäksi vesivoima on lähes päästötöntä energiaa.

Biodiesel ja uusiutuva diesel

Biodiesel valmistetaan luonnon uusiutuvista raaka-aineista. Se on Euroopan suosituin ajoneuvoissa käytetty polttoaine. Biodiesel eli FAME (Fatty Acid Methyl Ester) on eri asia kuin uusiutuva diesel (HVO, Hydrotreated Vegetable Oil). Molemmat valmistetaan eloperäisistä biomassoista, mutta niiden valmistamistavat ja laatu eroavat keskenään.FAME-biodiesel valmistetaan esteröimällä kasviöljyjä tai -rasvoja. HVO taas valmistetaan jätteistä. HVO:ta valmistettaessa raaka-aineet puhdistetaan huolellisesti kaikista epäpuhtauksista ja ne lämpökäsitellään. FAME:ssa käytetty esteröinti ei sovellu epäpuhtaiden raaka-aineiden, kuten jätteiden käyttöön.

Biodieseleiden

Biodieseleiden ero näkyy niiden käytössä. Perinteinen esteri ei sovellu kaikille moottoreille, kun taas uusiutuvaa dieseliä voidaan käyttää kaikissa dieselmoottoreissa. Jos perinteistä dieseliä käytetään enempää kuin 7-prosenttisena, on sen todettu aiheuttavan ongelmia auton kanssa, kuten kumiosien vaurioitumisia sekä karstaa moottorin polttoainesuuttimissa.Uusiutuvan dieselin 100-prosenttista seosta käyttämällä voitaisiin vähentää liikenteen tuottamia hiilipäästöjä tehokkaasti. Tehoa on jo todettu, sillä vuonna 2015 Nesteen tuottaman uusiutuvan dieselin avulla kasvihuonekaasupäästöjä saatiin alennettua jopa 6,4 miljoonan tonnin verran. Tämä on huima luku, sillä luku vastaa noin 50% koko Suomen liikenteen vuosittain aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä.

Kasvihuoneilmiö

Nököttääkö sinun pihallasi pieni kasvihuonemökki? Tai ehkäpä olet vieraillut naapurin puutarhassa sellaisessa. Tiedätkö jo mihin perustuu lähes trooppiselta vaikuttava ilma sisällä, ja se, että kasveille riittää lämpöä koleinakin kuukausina? Ilmiö on hyvin helposti selitettävissä. Lasista tai kirkkaasta muovista rakennetut seinät päästävät auringonvalon sisään. Säteet lämmittävät rakennelman sisällä olevat kappaleet. Niihin siirtyvä valon energia poistuu kappaleista lämpöenergiana.  Lämpöenergia taas ei pysty läpäisemään lasia tai muovia, joten se heijastuu takaisin mökkiin aiheuttaen näin lämpötilan nousemisen. Otolliset olosuhteet tomaatin ja melonin kasvatukseen ovat syntyneet! Tämä sama ilmiö toistuu ilmakehässämme. Auringon säteet lämmittävät maapalloa, mutta kaikki kappaleista vapautuva lämpöenergia ei pääse poistumaan ilmakehästä. Meidän lasikupunamme toimii niin sanotut kasvihuonekaasut. Kasvihuonekaasut ovat kaasuja, jotka päästävät lähes kaiken auringonvalon läpi, mutta pysäyttävät lämpöenergian. Kasvihuonekaasuihin lukeutuvat muun muassa vesihöyry, hiilidioksidi, dityppioksidi ja metaani.

CO2

Ne muodostavat ilmakehään kerroksen, joka laskee osan kaasuista avaruuteen ja heijastaa osan takaisin maanpinnalle. Vesihöyry voi pysyä ilmakehässä muutamia päiviä, mutta esimerkiksi hiilidioksidi voi jäädä ilmakehään jopa sadoiksi vuosiksi. Kasvihuoneilmiö itsessään ei ole ongelma ympäristölle, itseasiassa se on välttämätön olemassaolollemme. Ilman tätä ilmiötä maapallon lämpötila laskisi lähelle -20 celsiusastetta. Ongelma muodustuu, kun ihmisen toimet alkavat aiheuttaa muutoksia ilmiössä ja vahvistaa sitä. Tämä on jo käynnistynyt – ilmakehässä olevien kasvihuonekaasujen määrä on lisääntynyt huomattavasti. Tämän myötä maan kaasukupu vahvistuu, vähemmän kaasuja poistuu avaruuteen ja enemmän kaasuja heijastuu takaisin maahan. Vääjämättömänä seuraksena on ilmaston lämpeneminen. Ilmastonmuutoksen käynnistyminen huomattiin jo 1980-luvulla. Vuonna 1988 perustettiin  IPCC  (Intergovernmental Panel on Climate Change, hallitustenvälinen ilmastopaneeli), joka on tutkinut siitä alkaen ilmastonmuutoksen kehittymistä ja seuraamuksia.

Seuraamukset

IPCC:n toimittamat tiedot ovat erittäin tärkeitä muutoksen ymmärtämisessä, ja toimintasuunnitelman muodostamisessa. Viimeisen sadan kuluneen vuoden aikana 2000-luvun alkuun mennessä muutokset ovat jo selviä. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on kasvanut 31 prosenttia, ja muut kasvihuonekaasut vielä enemmän. Maapallon keskilämpötila on noussut jo lähes yhden asteen verran, ja merenpinta on noussut jo noin 10 cm. Muutoksen voimistuminen on selkeää – mittaushistorian 15 lämpimintä vuotta on mitattu viimeisten kuluneneiden 20 vuoden sisään. Lämpenemisen vaikutukset näkyvät selkeästi myös luonnossa. Vuoristojen jäätiköt pienentyvät huolestuttavaa vauhtia. Osa on menettänyt jo 80 prosenttia ikijäästä, osa on kadonnut jo kokonaan. Myös napajäätiköt ohenevat ennennäkemättömän voimakkaasti. Ikiroudan peitossa olevat arktiset alueet ovat alkaneet sulaa. Näin rankat muutokset vaikuttavat myös alueiden kasvustoon ja eläimiin – kannassa ja elinalueissa on odotettavissa muutoksia.

äärimmäinen myrsky

Tämän vuosisadan kääntyessä loppuun, keskilämpötilan odotetaan nousseen 1,1-6,4 asteen verran, ja merenpinnan 17 cm. Sään ääri-ilmiöiden odotetaan lisääntyvän – kuivien alueiden kuivuuskausien voimistuvan, ja rannikoiden sekä alankojen tulvivan.  Vaikka rankkasateiden odotetaan lisääntyvän, on yli miljardi ihmistä vaarassa kärsiä veden puutteesta, kun jäätiköt pienenevät tai katoavat. Lämpötilan nousu voi kuulostaa mitättömän pieneltä, mutta kun sitä verrataan 20 000 vuotta taakse päin, huomataan dramaattinen fakta. Käynnissä oli jääkausi ja koko Suomea peitti yli kahden kilometrin paksuinen jääkerros. Tuolloin keskilämpötila oli vain yhdeksän astetta nykyistä alempi. Ilmaston muuttumiseen vaikuttavat useat tekijät. Niin luonnolliset syyt kuin ihmisen toimetkin voivat muuttaa ennusteita nopeasti ja merkittävästi. Siksi tarkkaa ennustetta ilmastonmuutoksen kehittymisestä on tässä vaiheessa vielä mahdotonta tehdä. Varmaa on kuitenkin, että toimet muutoksen hillitsemiseksi on aloitettava välittömästi. Valtioiden on sitouduttava aina vain tiiviimmin päästöjä hillitseviin toimiin. Myös yksittäinen kuluttaja voi vaikuttaa valinnoillaan tulevaisuuteemme.

Ilmastonmuutos

Ihmiskunta kokee valtavaa, kasvavaa muutosta ympäristölle, jossa se elää ja kasvaa.  Nykyään, enemmän kuin koskaan, kohtaamme nopeaa muutosta, joka vaikuttaa nykyiseen elämäntapaamme ja ennustamme asioiden pahenevan tulevaisuudessa.  Ihmisten liiallinen resurssien hyväksikäyttö on johtanut eläinten sukupuuttoon kuolemiseen, metsäkatoon, hedelmättömyyteen ja moneen muuhun ongelmaan. Yksi tärkeimmistä muutoksista, jotka vaikuttavat tällä hetkellä ympäristöömme, on ilmastonmuutos. Tämä termi viittaa maailmanlaajuiseen ilmaston muutokseen ja erityisesti säätiloihin, jotka leviävät pitkälle. Luonnonvarojen liiallisen kulutuksen, ajattelemattoman käytön, maapallon lämpenemisen ja maapallon väestön lisääntymisen sivutuote aiheuttaa edelleen huolta tieteellisessä maailmassa ja on tarpeellista toteuttaa toimenpiteitä.

Mikä tarkalleen aiheuttaa ilmastonmuutoksen?

Yksi tosiasia on varmaa: ilmastonmuutos tapahtuu jo nyt. Se ei ole utopistisen tulevaisuuden tapahtumasarja. Lämpötilat nousevat, sateiden ominaisuudet muuttuvat, jääpeitteet ja lumi alkavat sulaa ja keskimääräinen merenpinta nousee ympäri maapalloa. Lämpötilan nousu johtuu luultavimmin ilmakehän pitoisuuden noususta ja kasvihuonekaasujen nousu johtuu ihmisten toimintojen päästöistä. Tarkemmin, luonnolliset prosessit ja ihmisten toiminnat säteilevät eri kaasuja liiallisessa määrässä. Nämä kaasut luovat paksun kerroksen maan ilmapiirissä, joka estää lämmön karkaamisen. Näiden päästöjen päälähteet ovat:

  • Fossiilisten polttoaineiden polttaminen (hiili, bensiini ja maakaasu) sähköenergian, kuljetuksen, teollisuuden ja muiden eri käyttötarkoituksien tuottamiseen.
  • Maatalous, karjankasvatus ja maan käytön muutos, kuten metsien hävittäminen lisäävät myös näitä kaasuja.
  • Teollisuuden fluorattujen kaasujen käyttö

Ratkaisu ilmastonmuutosta kohti

super myrsky

Tarve löytää ratkaisuja ja toteuttaa toimintaperiaatteita on tärkeää. Jos mitään ei tehdä kaasupäästöjen vähentämisen puolesta, tulevina vuosina planeettamme kohtaa äärimmäisiä säätiloja ja katastrofeja. Maailmanlaajuiset ja kansalliset aloitteet sekä toimenpiteet on toteutettava, jotta planeettamme voisi jälleen tulla elinkelpoiseksi. Maiden ja maailmanlaajuisten organisaatioiden täytyy hyväksyä lainsäädäntö, joka edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä kuten tuulta, aurinkoa, vesivoimalaitoksia sekä biomassaa.   Toimenpiteitä, jotka lisäävät monen kodinlaitteen energiatehokkuutta, tulisi ottaa käyttöön. Olisi suuri kehitys tehdä talot energiatehokkaammiksi, jotta energian menetystä ei tapahtuisi. Tämän lisäksi maiden täytyy tukea teknologian kehitystä, jotka pitävät tuotantolaitoksien ja muiden suurien tehtaiden päästökaasut minimissään.  Maailmanlaajuisia aloitteita on jo tullut voimaan kasvihuonekaasujen pitoisuuksien vakauttamiseksi ja vähentämiseksi ilmakehässä, jotka estävät ihmisten häiriöitä ilmastojärjestelmässä. Sopimukset, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (United Nations Framework Convention of Climate Change), jota kutsutaan myös nimellä UNFCCC, on hyväksytty vuonna 1992, ja se täytyy allekirjoittaa maailmanlaajuisesti ja maille tulisi asettaa sitovia rajoituksia näiden päästökaasujen vähentämiseksi. Osakemarkkinoilla, jossa jokaisen maan päästöt lisätään vaihtoon ja kauppaan sekä tiukat rangaistukset pannaan täytäntöön, jos maa ylittää nämä rajat.

Mitä itse voin tehdä auttaakseni?

aurinkopaneelit taloon

Maailmanlaajuisten, valtakunnallisten ja poliittisten toimenpiteiden lisäksi, on myös henkilökohtaisia ratkaisuja ja monia vinkkejä sekä keinoja, joita voimme käyttää kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Voimme käyttää uusiutuvia energianlähteitä kotona ja työpaikoilla. Aurinkopaneeleiden käyttö lämmitykseen ja ruoan laittoon on loistava tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja kustannuksia. Yksi tapa on minimoida maito- ja lihatuotteiden käyttö niin paljon kuin mahdollista ruokavaliossa ja vaihtaa ne vihanneksiin ja hedelmiin. Voit myös etsiä paikallisia tuottajia jos mahdollista ja ostaa ruokaa, joka sisältää vähemmän pakkausmateriaalia. Tämän lisäksi voit kierrättää kaikki muovi- tai paperipakkaukset, jotka voidaan käsitellä. Tämä vähentää resurssien käyttöä.On olemassa monia tapoja, joita jokainen meistä voi käyttää ja auttaa vähentämään kasvihuonekaasujen nousemisen ilmapiiriin ja lämmittämästä planeettaamme. Voimme alkaa käyttää julkista liikennettä, ajamaan pyörällä, käyttää kimppakyytejä tai jopa kävellä ja olla riippumattomia autoista kuljetukseen. Käytä vettä varovasti ja ajattele myös ruokasi kompostoimista sekä hehkulamppujesi vaihtamista LED-lamppuihin. Säästät rahaa sähkölaskuissa ja autat myös ympäristöä. Kaiken kaikkiaan henkilökohtaisella tasolla sekä maailmanlaajuisella tasolla, on aika puhua ilmastonmuutoksen ongelmasta, ennen kuin tilanne on peruuttamaton.