Julkaistu

Energian digitalisointi

Energian digitalisointi

Olemme uuden digitaalisen aikakauden porteilla energian suhteen. Digitaalinen teknologia on kuulunut energiajärjestelmiin jo vuosikymmenten ajan. Uutta sen sijaan on teknologisten innovaatioiden kautta tapahtuva digitalisaation vauhti, joka voi mahdollisesti tarjota ratkaisuja, jotka mahdollistavat energiajärjestelmien muuttumisen.

Digitalisaatio energiatuotannon alalla määrittelee koko järjestelmälaajuisia muutoksia yhteyksien ottamisessa, se linkittää, monitoroi, kerää ja hallinnoi resursseja, mikä luo pohjimmiltaan sumentaa rajaa siitä, kuka energiaa tuottaa ja kuka sitä kuluttaa. Vanha paradigma keskusverkoista tarjoaa varmasti jatkossakin energiainfrastruktuurin selkärangan ja tasapainottaa sähkönsiirtoverkkoa, mutta paikallisella tasolla (pienjänniteverkossa) tulee esiintymään merkittäviä eroja energian myymisessä erilaisten verkkomallien ja palveluiden kautta.

Digitalisaatio tuo energiantuotannon lähemmäs kuluttajaa

Lähimpänä loppukuluttajaa (koteja, yrityksiä, ajoneuvoja) on pienjänniteverkko laitteistomuodossa, kuten aurinkopaneeleina, mittareina, energian varastointijärjestelminä, termostaatteina, laitteina ja rakennusten hallintalaitteina. Näiden esineiden ja asioiden tarkoitus on olla yhteydessä ja yhdistyä pienjänniteverkon ohjelmistoon, joka toimii kysynnän ja optimoinnin kautta.

Tämä ohjelmisto rakentaa data-analyyseja tai suunnittelee informaatiota, joka mahdollistaa uuden kertymämuodon, jonka ansiosta meillä kaikilla on suurempi vaikutusmahdollisuus kontrolloida omaa energiankulutustamme ja ruveta myymään ylimääräistä sähköä hallinnoimalla omia henkilökohtaisia energiajärjestelmiämme.

Pienjänniteverkon digitalisointi ja innovaatiot muuttavat sähköteollisuutta, sillä ne voivat antaa loppukäyttäjälle hänen omien mieltymystensä perusteella valinnan, mihin hän ottaa yhteyden (sähköä kuluttavilla yhdistetyillä laitteilla), ja ne tarjoavat enemmän tietoa energian toimitusketjusta.

Digitalisointi ja innovaatiot ovat tuttu yhdistelmä taskuistamme löytyvissä älypuhelimissa. Internetin ja teknologisen kehityksen ansiosta pystymme nyt käyttämään matkapuhelimiamme vaikkapa kevyeen kuvankäsittelyyn Photoshop Express -mobiisovelluksella, kuvien ja videoiden taltiointiin, pelaamiseen esimerkiksi Angry Birdsin kaltaisilla sovelluksilla tai Poker Casinon kaltaisilla nettikasinoilla ja jopa sähkön tuntihintojen reaaliaikaiseen tarkkailuun Fingridin Tuntihinta-sovelluksella.

Loppukäyttäjä voi alkaa vaatia sähköntuotantolähteitä, jotka saavat energiansa uusiutuvista energialähteistä. Kuluttajat alkavat kiinnostua enemmän henkilökohtaisesta hiilijalanjäljestään ja muuttuvat kuluttaja-tuottajiksi, jolloin he voivat olla suuremmassa vuorovaikutuksessa ja odottaa paremmin toimivansa luotettavissa järjestelmissä, ja että heille tarjotaan suojaa ja turvallisuutta heidän toiminnassaan.

Digitalisaatio toimii katalyyttinä osallistumiselle ja yhdistymiselle energiajärjestelmien sisällä. Sen arvo piilee turvallisuuden, tuottavuuden, käytettävyyden, luotettavuuden, läpinäkyvyyden ja kestävän kehityksen suunnan tarjoamisessa. Se on uusi energiajärjestelmän arkkitehtuuri, joka on ristiyhteydessä energiapäätöstemme kanssa.

Mitä enemmän uusia teknologisia ratkaisuja ja innovaatioita otetaan käyttöön, jolloin meille tarjotaan uutta yhdistynyttä teknologiaa, näemme autonomisia autoja, kotijärjestelmiä ja yhteydessä olevia älyrakennuksia, joita tarjotaan uusina loppukäyttäjän ratkaisuina. Kyseessä on data, joka mahdollistaa tekoälyn ja koneoppimisen kehittymisen, mitkä tarjoavat meille tämän uuden digitaalisen älykkyyden muodon.

Digitaalisten teknologioiden sovellukset vaikuttavat loppukäyttöön

Nykyään näemme esimerkiksi yhä enemmän sensoreita ja sellaisten laitteiden käyttöä, jotka optimoivat prosessien hallintaa, tarjoavat teollista automaatiota, antavat meille älykkäitä termostaatteja, itsestään ajavia autoja ja rekkoja. Näemmä uusia palveluita tarjoamassa enemmän turvallisuutta ja mukavuutta älykkäissä katuvaloissa, asumisessa ja henkilökohtaisissa suhteissamme rakennusten kanssa.

Alamme vähitellen toimia mobiiliuden tarjoamien mahdollisuuksien kanssa palveluiden kauko-ohjauksen, miehittämättömien lennokkien, toimitusten ja mahdollisesti kuskittomien autojen saralla, mikä tarjoaa mahdollisuuden uusiin liiketoimintamalleihin. Tämä kaikki perustuu suurelta osin siihen, että digitalisaatio on muodostunut osaksi loppuratkaisuja palvelun yhdistämiseksi meille.

Digitalisaatio on muokkaamassa uudelleen kuljetustoimea, ja sen energiamalli ja energiankulutus on suunniteltava uudelleen tähän mukautumiseksi. Tämä vaatii kokonaista älykästä ja digitaalisesti mahdollistettua latausjärjestelmää sähköajoneuvoille, missä lataaminen voidaan optimoida tapahtumaan kiiretuntien ulkopuolella.

Rakennustemme saralla voimme epäilemättä ennustaa ja vastata sään muutoksiin, asukasmääriin ja ymmärtää rakennuksen ”yhteydessä olevia” osia, jotta energiankulutuksemme voi parantaa operationaalista tehokkuutta valaistuksen, ennakoinnin sekä lämmityksen ja ilmastoinnin hallinnan osalta.

Teollisuudessa voimme jatkaa prosessien kehittämistä digitalisaation yhdistäessä sensoreita ja analytiikkaa, jotta voidaan ennustaa potentiaalisia laiterikkoja, korjata niitä etänä, sallia tekoälyn ja koneoppimisen kehittää tuottavuutta käyttämällä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja tarjota yhdistettävyyttä sekä tehtaalla että muissa paikoissa, sekä hallinnoida ja monitoroida tuotantoa uusin digitaalisin tavoin.

Digitaalisia ratkaisuja perinteisissä polttoaineissa

Perinteisillä energiankulutusalueilla, kuten öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä kivihiili- ja voimalaitosteollisuudessa uusien innovatiivisempien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto voi parantaa toimintoja, tuoda enemmän mallintamisvaihtoehtoja kerätystä datasta, tarjota merkittävämpiä mahdollisuuksia automaation ja ennakoivan huoltotyön saralla.

Digitaalinen arviointi fyysisistä tehtaista ja verkostoista voi pienentää häiriöaikoja ja laajentaa resurssien operationaalista elinikää tarkkailun ja sellaisten ratkaisujen käyttöönoton kautta, jotka nojaavat digitaalisiin komponentteihin (lennokit, kauko-ohjattavat laitteistot, kuskittomat rekat, joita ohjataan kontrollihuoneesta hankalien olosuhteiden vuoksi). Yhä useampien digitaalisten sovellusten käyttöönotto näillä toimialoilla mahdollistaa optimoinnin ja paremman kilpailukyvyn vaihtoehtoisten uusiutuvien energiamuotojen rinnalla.

Sähköenergiaa

Energian digitalisaatio

Eräs toinen merkittävä hyöty digitaalisesti yhteydessä olevista järjestelmistä energiajärjestelmän sisällä on uudet mahdollisuudet, joita uudet yhteyspisteet tuotannon ja kulutuksen välillä tuovat. Älylaitteet mahdollistavat älykkään kysyntävastineen, digitaalisuus voi käyttää uusiutuvia energiamuotoja (aurinkoon ja tuuleen perustuvia) vastaamaan energian kysyntään.

Jotta tämä integraatio voi tapahtua, meidän täytyy suunnitella vähemmän keskusjohtoinen energiajärjestelmä, joka voi käyttää jaettuja energiaresursseja, jotta voimme varastoida energiaa ja pitää sitä saatavilla kysyntää varten. Erilaisten energialähteiden yhdistäminen vaatii erilaisen digitaalisen älyjärjestelmän, joka voi optimoida vaihtoehdot ja tuottaa sähköä joustavammin ja mukautuvammin tavoin.

Kun digitalisaatiosta tulee yhä välttämättömämpää ja suurempi osa elämiämme, käymme läpi todellisen muutoksen sen suhteen, kuinka me näemme energiankulutuksemme ja osallistumisemme järjestelmään. Monin tavoin digitaalisuus tarjoaa meille epätäydellisen tai määrittelemättömän tulevaisuuden niin energia kuin myös yleisen riippuvaisuutemme suhteen digitaalisiin ratkaisuihin.

Tavoitteena pitää olla, että käyttöön ottamiemme digitaalisten teknologioiden täytyy auttaa meitä saavuttamaan paremman yhdistettävyyden, älykkyyden ja tehokkuuden, mihin käytetään keinoina joustavuuden, luotettavuuden ja kestävyyden rakentamista sisään suunnittelemiimme energiajärjestelmiin. Energia muuttuu merkittävästi, me kaikki yhdistymme progressiiviseen digitaaliseen uusiutuvaan maailmaan.