Julkaistu

Ilmaston lämpeneminen

Ilmaston globaalilla lämpenemisellä tarkoitetaan maapallonlaajuista ilmastonmuutosta, jossa maapallon keskilämpötila ja merenpinta nousevat vuosittain. Alueittain se näkyy esimerkiksi ämpötilan kohoamisella, lumen vähäisyydellä ja sateen lisääntymisellä.  Esimerkiksi Suomessa viime kesä oli poikkeuksellisen lämmin, mikä voi johtua ilmastonmuutoksesta. Ilmaston lämpeneminen on ollut ajankohtaisena keskusteluaiheena viime vuosikymmeninä, koska ilmaston lämpenemisellä tulee olemaan suuria vaikutuksia ihmisten elämään maapallolla ja luontoon.

Ilmaaston lämpeneminen ja siihen vaikuttavat tekijät

Tutkijoiden mukaan nyt on menossa kuudes maapallonmittainen ilmastonmuutos historiassa ja tämä on ensimmäinen ihmisen toiminnan aiheuttama muutos. Ilmaston muutosta ei enää voida pysäyttää kokonaan, mutta lämpenemistä voidaan hidastaa. Suurin vaikutus ilmaston lämpenemiseen on kasvihuonepäästöillä, esimerkiksi hiilidiosksiidilla, kun sitä kerääntyy jatkuvasti ilmaston kehään. Kasvihuonekaasuja vapautuu runsaasti teollisuudesta sekä liikenteestä. Eri liikennemuodot vapauttavat enemmän tai vähemmän kaasuja, kuin toiset. Esimerkiksi junalla matkustaminen on paljon ilmastoystävällisempää, kuin lentokoneella. Vähentämällä päästöjä voidaan vaikuttaa muutoksen hidastumiseen, mutta tutkijat varoittavat, että pitäisi toimia heti, sillä lämpötilan nousu kasvaa tulevina vuosina nopeammin.Lämpötila nousee eri maapallon alueilla eri nopeudella. Kuivilla alueilla se nousee nopeammin, kun taas vesialueilla, esimerkiksi valtamerillä, hitaammin. Esimerkiksi pohjoisella pallonpuoliskolla kasvu on ollut suurempi. Lämpötilan kasvun voimakkuuteen vaikuttaa kasvihuonepäästöjen määrä.

Ilmaston lämpenemisen vaikutukset

Samalla kun ilmasto lämpenee, myös trooppisista, meristä voimansa saavista tuhomyrskyistä tulee voimakkaampia, kun meret lämpenevät. Myrskyt tuottavat siis entistä enemmän tuhoa.

Jäätiköt sulavat

Lämpötilan nousun yhteydessä myös jäätiköt sulaavat. Jotkut jäätiköt ovatkin jo alkaneet sulaa. Vaikka jäätiköt sulaavat todella hitaasti, sulaamista voi olla erittäin vaikeaa pysäyttää lopullisesti. Jäätiköistä vapautunut vesi sekä lämpötilan kasvu nostavat yhdessä meripintaa.Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa merkittävästi eläinten ja kasvien elinolosuhteisiin ja muuttaa näin maapallon rikkaita ekosysteemejä. Lajit , jotka eivät pysty sopeutumaan uusiin olosuhteisiin, kuolevat sukupuuttoon tai siiryvät sopivampiin paikoihin. Esimerkiksi jääkarhut saattavat siirtyä pohjoisemmaksi. Merenpinnan nousu puolestaan aiheuttaa sen, että merten rannoilla sijaitsevat kaupungit joutuvat kokonaan veden alle. Suomessa talvet tulevat lämpimämmiksi, lumen määrä muuttuu vähäiseksi ja sademäärä puolestaan lisääntyy. Tämä aiheuttaa muutoksia Suomen sisävesistöihin: niiden pinta kohenee ja tulvat lisääntyvät. Kesät tulevat olemaan  erittäin helteisiä. Ilmastonmuutos vaikuttaa suuresti myös Itämereen ja sen lajistoon, sillä rannikkovedet saattavat rehevöityä ja samentua.Myös ihmiskunnalle ilmaston lämpeneminen on katastrofaalista, sillä se aiheuttaa monenlaisia kriisejä. Ilmastonmuutos koetteelee erityisen ankarasti niitä alueita, joissa ihmisten toimeentulo ja elämä ovat muutenkin heikolla tasolla. Köyhyys lisääntyy, ihmiset alkavat yhä enemmän kärsiä nälkää ja janoa, kun makeaa juomavettä ei ole enää riittävästi saatavilla ja ravinnontuotanto muuttuu vaikeammaksi. Myrskyt tuhoavat ihmisten koteja. Tilanne muuttuu otollisemmaksi myös tartuntautien leviämiselle. Näiden kaikkien tekijöiden seurauksena suuri osa ihmisiä kuolee, ja monet lähtevät pois asuinpaikoiltaan. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Eurropan maiden on otettava jatkossa yhä enemmän pakolaisia.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on vaikuttanut ihmisiin eri tavoin. Jotkut haluavat kieltää muutoksen eivätkä usko siihen. Suuri osa ihmisistä on kuitenkin alkanut kiinnittää enemmän huomiota kulutustottumuksiinsa ja pyrkii elämään ekologisemmin. Jotkut ihmiset tunnustavat ongelman, mutta heidän mielestään vastuu ilmaston muutoksesta on isoilla mailla, kuten Venäjällä ja Kiinalla, eikä tilanne parane ennen kuin nämä ryhtyvät toimenpiiteisiin. Erityisesti nuoret kokevat ilmastoahdistusta.Tutkijat ovat sitä mieltä, että lämpötilan nousua on mahdotonta pysäyttää, vaan lämpötila ja merenpinta jatkavat kohoamista päästöjen kasvun lopettamisen jälkeenkin. Pahimmassa tapauksessa lämpötila nousee vuoden 2100 jälkeen useammallakin asteella vuodessa. Tällöin elämä maapallolla muuttuu sietämättömäksi.