Julkaistu

Kaikki, mitä sinun tulee tietää vaihtoehtoisesta energiasta

Maailma tarvitsee uusia energialähteitä, sillä fossiiliset polttoaineet eivät tule riittämään loputtomiin. Uusiutuvia energianlähteitä tulisi ottaa käyttöön maailmanlaajuisesti, jotta voisimme turvata tulevaisuudenkin energiansaannin. Luonnolliset energianlähteet tuottavat energiaa loputtomasti ja siksi niiden hyödyntäminen on enemmän fiksua. Lue lisää vaihtoehtoisista energiamuodoista.

Voimaa luonnosta

Tuulivoima on yksi uusiutuvista energianlähteistä. Niin kauan kuin tuulta riittää, se ei tule loppumaan, eli käytännössä ei koskaan. Tuulivoimassa tuulen tuottama voima muutetaan tuuliturbiinien avulla energiaksi.Aurinkoenergia on uusiutuva energianlähde, jossa käytetään hyödyksi auringon säteilemää energiaa. Tässä käytetään avuksi aurinkokennoja tai -keräimiä. Kennoja voidaan asentaa sarjoiksi esimerkiksi talojen katoille, jolloin yhdistelmää kutsutaan nimeltä aurinkopaneeli. Aurinkokennojen keskimääräinen käyttöikä on noin 30 vuotta, joten se on järkevä sijoitus. Aurinkokenno maksaa itsensä takaisin noin 2-4 vuodessa.

geoterminen lämpö

Maalämpö on paljon käytetty uusiutuva energianlähde. Sitä käytetään paljon rakennusten ja käyttövesien lämmitykseen. Maalämpö perustuu aurinkoenergiaan. Auringon lämpö yltää maksimissaan 15 metrin syvyyteen ja tätä lämpöä käytetään hyödyksi. Suurilla tonteilla maaperään asennetaan putkisto, jonka kautta lämpö siirtyy taloon. Putkistossa kulkeva neste on bioetanolin ja veden sekoitusta. Putkistoa ympäröivä maa lämmittää tämän nesteen. Lämpö puristetaan kompressorin avulla kuumemmaksi ja näin saadaan aikaan lämmintä käyttövettä. Maalämpö on kannattava energianlähderatkaisu, joka sopii mihin rakennukseen vain. Voisi kuvitella, että maan alla vaakasuunnassa kulkeva putkisto häiritsisi puutarhan istutuksia, mutta näin ei suinkaan ole. Putkisto jää huomaamattomasti maan alle piiloon.

Biomassa

Voimaa vedestä

Aaltovoimassa hyödynnetään meren aaltoja. Aaltovoima on vasta kehitysasteella, mutta sitä pyritään jatkuvasti kehittämään niin, että aaltojen tuottamaa suurta voimaa voitaisiin käyttää hyödyksi. Aaltovoimaloita haastavat meren suuret voimat ja voimaloita onkin tuhoutunut meren voiman vaikutuksesta. Lisäksi aaltovoimaloiden tulisi kestää vedessä pitkään, ettei korroosio tuhoaisi niitä. Tämä tarkoittaa lisää tutkimustyötä pitkäikäisyyden lisäämiseksi.Vesivoimassa veden liike muunnetaan haluttuun muotoon. Suomessa on olemassa vesivoimaloita, jotka tuottavat virtaa vedestä. Näistä tehokkain on Petäjäskosken voimalaitos, jonka maksimiteho on vuoden 2011 marraskuusta lähtien ollut 182 MW. Kun mietitään vesivoimalan kannattavuutta, voidaan todeta sen olevan hyvä, sillä sen ylläpitokustannukset ovat alhaiset sen tuottamaan tuloon nähden. Vesivoiman erityinen etu ydinvoimalaan on sen säädettävyys. Toisin kuin ydinvoimala, sen ei tarvitse olla jatkuvasti maksimissa tehossaan. Lisäksi vesivoima on lähes päästötöntä energiaa.

Biodiesel ja uusiutuva diesel

Biodiesel valmistetaan luonnon uusiutuvista raaka-aineista. Se on Euroopan suosituin ajoneuvoissa käytetty polttoaine. Biodiesel eli FAME (Fatty Acid Methyl Ester) on eri asia kuin uusiutuva diesel (HVO, Hydrotreated Vegetable Oil). Molemmat valmistetaan eloperäisistä biomassoista, mutta niiden valmistamistavat ja laatu eroavat keskenään.FAME-biodiesel valmistetaan esteröimällä kasviöljyjä tai -rasvoja. HVO taas valmistetaan jätteistä. HVO:ta valmistettaessa raaka-aineet puhdistetaan huolellisesti kaikista epäpuhtauksista ja ne lämpökäsitellään. FAME:ssa käytetty esteröinti ei sovellu epäpuhtaiden raaka-aineiden, kuten jätteiden käyttöön.

Biodieseleiden

Biodieseleiden ero näkyy niiden käytössä. Perinteinen esteri ei sovellu kaikille moottoreille, kun taas uusiutuvaa dieseliä voidaan käyttää kaikissa dieselmoottoreissa. Jos perinteistä dieseliä käytetään enempää kuin 7-prosenttisena, on sen todettu aiheuttavan ongelmia auton kanssa, kuten kumiosien vaurioitumisia sekä karstaa moottorin polttoainesuuttimissa.Uusiutuvan dieselin 100-prosenttista seosta käyttämällä voitaisiin vähentää liikenteen tuottamia hiilipäästöjä tehokkaasti. Tehoa on jo todettu, sillä vuonna 2015 Nesteen tuottaman uusiutuvan dieselin avulla kasvihuonekaasupäästöjä saatiin alennettua jopa 6,4 miljoonan tonnin verran. Tämä on huima luku, sillä luku vastaa noin 50% koko Suomen liikenteen vuosittain aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä.