Julkaistu

Kestävä kehitys

Vastuullinen kuluttaja tuntenee jo termin kestävä kehitys. Se tarkoittaa yhteiskunnallista muutosta, joka ohjaa valitsemaan reiluja, ympäristön tarpeet huomioon ottavia vaihtoehtoja. Kestävää kehitystä tukeva kuluttaja valitsee vaihtoehtoja, jotka eivät kuormita ympäristöä, tai käytä hyväksi heikommassa asemassa olevia. Tavoitteena on turvata tulevien sukupolvien elinympäristö ja mahdollisuudet.  Meidän tulee tuntea maapallomme rajat ja kunnioittaa niitä. Kestävä kehitys voidaan luokitella kolmeen osaan: ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys, sekä sosiaalinen ja inhimillinen kestävyys. Kaiken perustana on ajatus ihmisten eriarvoisuuden kasvun pysättämisestä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä.

Kestävän kehityksen muodot

Ekologisen kestävyyden ajatus painottaa valitsemaan ratkaisuja, jotka eivät vahingoita luontoa ja suojaavat sen monimuotoisuutta.  Ekologisesti kestävät tuotteet ja palvelut ovat ympäristöystävällisiä, eivätkä vahingoita planeettaamme. Tänä päivänä yhteiskunnan valtava energiantarve aiheuttaa paljon kysymyksiä. Lähes 80 prosenttia energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, jotka aiheuttavat vahingollisia hiilidioksidipäästöjä, eivätkä uusiudu luonnossa. Jatkuvasti etsitäänkin uusia ratkaisuja, ja pyritään käyttämään luonnossa nopeasti uusiutuvia materiaaleja.

planeetta ystävällinen

Taloudellinen kestävyys on vastalause tämän päivän ”käytä ja heitä” –trendille. Sen sijaan, että kannustettaisiin nopeaan  tuotekiertoon, tuotteista pyritään tekemään mahdollisimman pitkäikäisiä. Niissä käytettävät raaka-aineet käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Ajatuksen perustana on saada koko tuotantoketju toimimaan luontoa kunnioittaen. Prosessit pyritään toteuttamaan mahdollisimman energiatehokkaasti ja tuotteista tehdään helposti kierrätettäviä, mikä kannustaa myös kuluttajia ekotekoihin. Sosiaalinen ja inhimillinen kestävyys näyttelevät tärkeitä rooleja ihmisoikeuksien puolustuksessa. Työntekijöille on taattava turvalliset ja inhimilliset olot työskentelyyn. Maailmalla on vielä rutkasti parannettavaa: maailmanlaajuisesti naiset ansaitsevat vain kymmenesosan kaikista tuloista, eriarvoisuus kukoistaa, ja jopa pakkotyötä tavataan joissain maailman osissa. Yksi tärkeä missio on pysäyttää lapsityövoiman käyttö, joka on vakavasti otettava ongelma etenkin kehitysmaissa. Hyvinvoiva yhteiskunta takaa myös lapsillemme tulevaisuuden.

Mitä voin tehdä?

Jokainen meistä voi vaikuttaa omalta osaltaan. Tiedätkö minkä kokoinen hiilijalanjälki sinulla on? Meidän tulee kiinnittää huomiota omiin tottumuksiimme ja tapoihimme, sekä vaatia yrityksiltä enemmän. Tämän päivän valtatrendit ajavat kuluttajaa ostamaan hyvin nopeilla sykleillä niin vaatteita, elektroniikkaa, kuin muita tuotteitakin. Yhteiskunnan silmissä on tärkeää näyttää olevan ajantasalla. Tässä kohtaa onkin tarkastelun paikka. Onko todella tarpeen ostaa uusinta puhelinmallia, kun edellinenkin toimii vielä moitteetta?  Valitse mieluummin kestäviä, pitkäikäisiä tuotteita. Ole tarkkana tuotteiden alkuperän suhteen – harmittavan usein pitkien tuoteketjujen päästä löytyvät huonot työolot. Kotimaisia tuotteita suosimalla vähennät myös kuljetuksista aiheutuvia päästöjä.  Vaatteita ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota kankaan materiaaliin. Ekologisesti kestävimmät vaihtoehdot ovat tuotettu uusiutuvista luonnonmateriaaleista. Kun tuote on kulkenut matkansa päähän, älä heitä sitä sekajätteeseen, vaan vie kierrätykseen. Energian tuotto aiheuttaa valtavasti vahingollisia päästöjä ympäristöömme. Mikäli kuluttajat vaatisivat enemmän uusiutuvilla luonnonvoimilla tuotettavaa energiaa, yritykset ryhtyisivät toimenpiteisiin tehokkaammin.

vesivoima

Uusiutuvia energianlähteitä ovat muun muassa vesivoima, tuulivoima ja aurinkoenergia. Fossiilista polttoaineista maakaasu tuo vähiten päästöjä ilmakehään. Autoilu ja muu liikenne muodostavat ison siivun päästökakusta. Mitäpä jos ehdottaisit työkavereille kimppakyytiä aamuisin ja iltapäivisin? Säästät luontoa ja myös rahaa! Myös julkisten kulkuvälineiden käyttäminen vähentää päästökuormaa – suosi siis linja-autoja ja junia. Lomamatkat lentoineen rasittavat ilmastoa. Matkustatko kotimaan sisällä? Vilkaise ihmeessä junatarjonta ja pikabussit– voit helposti löytää mukavan yhteyden määränpäähäsi. Myös ruokakaupassa voit kannattaa kestävää kehitystä. Lihan tuotannosta aiheutuvat päästöt ovat hämmästyttävän suuret. Vähentämällä lihan syöntiä, voit auttaa pienentämään haittavaikutuksia. Muuttamalla ruokailutottumuksia voit löytää myös ihania, uusia reseptejä, esimerkiksi täältä voit vilkaista mallia. Jos olet onnistunut jo löytämään oikean suunnan kulutustottumuksiisi ja elämäntyyliisi, miksipä ei kertoa siitä muillekin. Voit valistaa muita vaikkapa blogin voimin, keräämällä adressiin nimiä, kirjoittamalla päättäjille tai lukuisin muin eri tavoin.  Tärkeää on, että toimimme yhdessä.