Julkaistu

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelun tavoitteena on luonnon monimuotoisten ekosysteemien säilyttäminen. Siihen kuuluu erilaisten eläin -ja kasvilajien suojelemista ja luonnonkauneuden sekä maisema-arvojen vaalimista. Luonnonsuojelu tekee tärkeää toimintaa, jonka tavoitteena on säilyttää maapallon rikkaus ja kauneus seuraaville sukupolville. Lisäksi luonnonsuojelu edistää luonnonharrastusta -ja tutkimusta.

Luonnonsuojelun tavoitteet ja keinot

Maapallolta häviää suuri osa eläimiä ja kasveja. Monet eliöistä ovat  kuolleet sukupuuttoon,  monet ovat luokiteltu erittäin uhanalaisiksi ja merkitty Punaiseen kirjaan. Esimerkiksi udmurtintiikerin lajista on enää jäljellä muutama yksilö. Suomessa taas susi on uhanalainen eläin. Suomessa susi on kuitenkin pystynyt elämään viime vuosikymmeniä rauhassa, sillä se on suojattu lailla eikä susia täten enää metsästetä. Luonnonsuojelu pyrkii kasvattamaan uhanalaisten eläinten kantoja, jotta niiden määrä palauttaisi ennalleen. Luonnonsuojelun tärkeimpiä päämääriä on pysäyttää salametsästys ja säilyttää sademetsät trooppisilla alueilla. Metsien säilyttäminen on tärkeää, sillä metsät vapauttavat happea, jota me ihmiset hengitämme. Salametsästystä yritetään kieltää lailla, mutta silti salametsästys on suuri ongelma. Trooppiset alueet ovat erityisen rikkaita ja monimuotoisia ekosysteemeiltään, koska niissä elää runsaasti eläinlajeja, joita ei tavata missään mualla.

suomessa on hyvin vähän susia jäljellä

Luonnonsuojelulain mukaan metsästykseen ja kalastukseen tarvitaan erikoislupia. Vain metsänomistajalla on oikeus metsästää omilla maillaan ilman lupaa. Luonnonsuojelulaki ei myöskään salli villieläinten pitämistä kotona lemmikkeinä, vaan niiden paikka on luonnossa. Eläin voidaan ottaa kotihoitoon vain poikkeustapauksissa. Esimerkiksi loukanneista linnuista pitää ilmoittaa eläintenhoitolaan.Luonnonsuojelulain mukaan jokaisella kunnalla on velvollisuus omalta osaltaan huolehtia luonnon suojelemisesta ja rahoittaa paikallisen luonnon suojelua edistävää työtä. Luonnonsuojelualueet ovat luonnonsuojelun tärkeimpiä keinoja. Niitä ovat esimerkiksi kansallis -ja luonnonpuistot. Ne ovat rauhoitettuja alueita ja niissä säilyy luonnon monimuotoisuus ja uhanalaiset lait voivat elää rauhassa ja lisääntyä rauhassa. Alueet ovat luonnonsuojelulain turvaamia ja niiden rauhoittamisella pyritään säilyttämään kansallismaisemaa, kulttuuriperintöä sekä retkeilykohteita. Luonnonsuojelualueiden lisäksi luonnon suojelemista varten perustetaan erämaa-alueita esimerkiksi tuntureille, kaupunkeihin taas luodaan uusia kansallispuistoja turvaamaan kansallismaiseman tärkeitä arvoja. Suojelualueiden perustamisen edellytyksenä on mm. se että alueella asuu jokin uhanalainen eliölaji tai koko ekosysteemi on uhanalainen. Kansallispuistojen perustamisvaiheessa laaditaan suunnitelma niiden hoidosta ja käytöstä. Luonnonsuojelualueista vastaa Suomessa Metsähallitus ja ne kuuluvat yhteiseen Natura-luonnonsuojelun verkostoon. Metsien lisäksi pyritään suojelemaan vesistöjä ja niiden monimuotoisuuttaEläintarhoilla on oma roolinsa  luonnonsuojelussa, sillä niissä pyritään lisäännyttämään ja kasvattamaan uhanalaisia eläimiä, jotta ne sopivan tilanteen tultua päästää takaisin luontoon. Suomessa Korkeasaaren eläintarha on tehnyt merkittäävää luonnonsuojelua edistävää työtä vuodesta 1889.

WWF logo

Ihmisiä pyritään saamaan tietoisiksi luonnonsuojelun tärkeydestä monin eri tavoin. On tärkeää opettaa ihmisiä huolehtimaan luonnosta jo lapsuudesta asti. Luonnonsuojelua käsitellään koulussa biologian ja ympäristötieteen tunneilla ja lapset opetetaan huolehtimaan luonnosta.  Julkaistaan lukuisia luontoa käsitteleviä kirjoja ja aikakauslehtiä, tehdään dokumenttielokuvia (esimerkiksi BBC ja National Geographic, Suomessa taas Avara luonto), joissa kerrotaan erilaisista eläinkunnan lajeista, niiden käyttäytmisestä, erikoisominaisuuksista, niihin liittyvistä uhista ja siitä, millä tavalla niiden oloja parannetaan. Partioliikkeet järjestävät nuorille suunnattuja retkejä, joissa tutustutaan paikalliseen luontoon, opitaan tuntemaan sen ominaisuuksia ja sitä uhkaavia tekijöitä sekä ymmärtämään, miten oma toiminta vaikuttaa ympäristöön.Maailmassa on useita luonnonsuojelujärjestöä, joista pitää mainita WWF. WWF on maailmanlajuinen luonnonsuojelujärjestö, jolla on toimipisteitä kaikkialla maailmassa. Se viestii monella kielellä, sillä on oma verkkosivu sekä fb-sivut. Sen toiminta perustuu kummiuteen ja rahalahjoituksiin. Kuka tahansa voi liittyä kummiksi ja lahjoittaa vaikkapa 5€ kuukausittain valitsemaansa kohteeseen. Itämeri on tällä hetkellä tärkeipiä kohteita, joissa WWF tekee työtä.