Julkaistu

Kasvihuoneilmiö

Nököttääkö sinun pihallasi pieni kasvihuonemökki? Tai ehkäpä olet vieraillut naapurin puutarhassa sellaisessa. Tiedätkö jo mihin perustuu lähes trooppiselta vaikuttava ilma sisällä, ja se, että kasveille riittää lämpöä koleinakin kuukausina? Ilmiö on hyvin helposti selitettävissä. Lasista tai kirkkaasta muovista rakennetut seinät päästävät auringonvalon sisään. Säteet lämmittävät rakennelman sisällä olevat kappaleet.

Jatka artikkeliin Kasvihuoneilmiö
Julkaistu

Ilmastonmuutos

Ihmiskunta kokee valtavaa, kasvavaa muutosta ympäristölle, jossa se elää ja kasvaa.  Nykyään, enemmän kuin koskaan, kohtaamme nopeaa muutosta, joka vaikuttaa nykyiseen elämäntapaamme ja ennustamme asioiden pahenevan tulevaisuudessa.  Ihmisten liiallinen resurssien hyväksikäyttö on johtanut eläinten sukupuuttoon kuolemiseen, metsäkatoon, hedelmättömyyteen ja moneen muuhun ongelmaan. Yksi tärkeimmistä muutoksista, jotka vaikuttavat tällä hetkellä ympäristöömme, on ilmastonmuutos. Tämä termi viittaa maailmanlaajuiseen ilmaston muutokseen ja erityisesti säätiloihin, jotka leviävät pitkälle. Luonnonvarojen liiallisen kulutuksen, ajattelemattoman käytön, maapallon lämpenemisen ja maapallon väestön lisääntymisen sivutuote aiheuttaa edelleen huolta tieteellisessä maailmassa ja on tarpeellista toteuttaa toimenpiteitä.

Jatka artikkeliin Ilmastonmuutos
Julkaistu

Energian säästäminen tulevaisuuteemme

Vuosien ja vuosikymmenten ajan ihmiset ovat käyttäneet liikaa ja hyödyntäneet energiavaroja väärin ajatellen niiden olevan rajoittamattomia. Hiili, bensiini ja luonnolliset kaasun energialähteet metsien, veden ja muovituotteiden kanssa käytettiin ilman harkintaa tai suunnittelua. Tämä liiallinen käyttö on johtanut nykyiseen tilanteeseen, jossa energiasta on tullut niukkaa ja meidän tarvitsee toteuttaa toimenpiteitä ja askelia energian säästöä kohti tulevaisuuden sukupolvia varten. Toisin kuin aikaisemmat sukupolvet, meidän täytyy harkita niitä, jotka perivät kauniin planeettamme jälkeemme ja meidän täytyy jättää heille siistimpi, vihreämpi ja kannattavampi planeetta.Saavuttaaksemme tämän tavoitteen, meidän täytyy käynnistää maailmanlaajuiset, valtakunnalliset ja jopa henkilökohtaiset askeleet energian säästöön tulevaisuutta varten. Varsinkin suurissa kaupungeissa, jossa suuria määriä energiaa tarvitaan päivittäin lämmitykseen, valaistukseen, ilmastointiin ja teolliseen tarkoitukseen ja energiajätteen vähentäminen olisi välttämätöntä. Kivihiili, hiili ja maakaasut eivät ole rajoittamattomia ja uusiutuvaa energiaa käyttämällä ne säilyvät pidempään ja antavat tieteelliselle yhteisölle mahdollisuuden keksiä uutta teknologiaa, jotka tekevät ihmiskunnasta vähemmän riippuvaisia niistä.

Jatka artikkeliin Energian säästäminen tulevaisuuteemme
Julkaistu

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelun tavoitteena on luonnon monimuotoisten ekosysteemien säilyttäminen. Siihen kuuluu erilaisten eläin -ja kasvilajien suojelemista ja luonnonkauneuden sekä maisema-arvojen vaalimista. Luonnonsuojelu tekee tärkeää toimintaa, jonka tavoitteena on säilyttää maapallon rikkaus ja kauneus seuraaville sukupolville. Lisäksi luonnonsuojelu edistää luonnonharrastusta -ja tutkimusta.

Jatka artikkeliin Luonnonsuojelu
Julkaistu

MIETTEITÄ ENERGIAMAAILMAN TULEVAISUUDESTA

On ilahduttavaa, että yhteiskuntamme on koko ajan siirtymässä vihreämpiin energian lähteisiin ja sen muotoihin. Ilmaston muutos on saanut aikaan erittäin paljon erilaisia tekniikan maailman saavutuksia, joilla ihmiskunnan toiminnan negatiivinen vaikutus luontoon ja ympäristöön saataisiin pienemmäksi. Viime aikoina on kehitetty sähkö- ja kaasuautoja, tehtailla on olemassa ympäristösuunnitelmia, joita ne noudattavat, ja monessa maassa kierrätys toimii jo todella hyvin. Etelä-Amerikan maissa ja muutamassa Euroopan maassa toimii jo muovipussikielto: kaupasta ei enää yksinkertaisesti saa niitä tavallisia muovikasseja, ja näiden maiden asukkaat menevät kauppaan aina oma kangaskassi mukana. Yksinkertaista ja vähentää muovin käyttöä merkittävästi. Jossain vaiheessa rupesin miettimään, mitä tulee tapahtumaan seuraavina vuosina ja miten maailmamme tulee muuttumaan, kun siirrymme yhä enemmän vihreämpien energian lähteiden ja energian käsittelyn suuntaan?

Jatka artikkeliin MIETTEITÄ ENERGIAMAAILMAN TULEVAISUUDESTA
Julkaistu

Energiatehokkuus ja säästöt

Energiatehokkuus tarkoittaa sitä, että energiaa käytetään tehokkaasti ja ekonomisesti, kustannustehokkaalla, säästävällä sekä ympäristön kannalta hyödyllisellä tavalla. Energiatehokkuus on yksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen tärkeimmistä keinoista, koska sillä pyritään vähentämään kasvihuonepäästöt. Ilmastonmuutoksen lisäksi myös monet muut syyt vaikuttavat siihen, että energiatehokkuutta pidetään tarpeellisena. Energiatehokkuudella pyritään varmistamaan energian saatavuutta sekä riittävyyttä niin, että energiaa riittää kaikille ja kaikkeen, eikä sitä tarvitse tuoda muualta. Energian tehokkaan käytön ansiosta myös energiakustannukset alenevat ja esimerkiksi ilman laatu paranee. Sitä paitsi energiatehokkuus mahdollistaa uusiutuvan energian käyttöä. Energiatehokkuus parantaa myös taloutta, sillä käyttämällä energiaa tehokkaalla ja viisaalla tavalla säästetään paitsi ympäristöä myös paljon rahaa.

Jatka artikkeliin Energiatehokkuus ja säästöt
Julkaistu

Ilmaston lämpeneminen

Ilmaston globaalilla lämpenemisellä tarkoitetaan maapallonlaajuista ilmastonmuutosta, jossa maapallon keskilämpötila ja merenpinta nousevat vuosittain. Alueittain se näkyy esimerkiksi ämpötilan kohoamisella, lumen vähäisyydellä ja sateen lisääntymisellä.  Esimerkiksi Suomessa viime kesä oli poikkeuksellisen lämmin, mikä voi johtua ilmastonmuutoksesta. Ilmaston lämpeneminen on ollut ajankohtaisena keskusteluaiheena viime vuosikymmeninä, koska ilmaston lämpenemisellä tulee olemaan suuria vaikutuksia ihmisten elämään maapallolla ja luontoon.

Jatka artikkeliin Ilmaston lämpeneminen