Julkaistu

Uusiutuvan energian lähteet

Ilmastonmuutos puheenaiheen alla yksi tärkeimpiä aiheita on energia ja sen uusiutuva käyttö. Jatkuvasti yritetään kehitellä uusia entistä ympäristöystävällisempiä tapoja tuottaa uusiutuvaa energiaa. Näillä yritetään vaikuttaa maapallon lämpenemiseen, joka vaikuttaa tänä päivänä jokaiseen asiaan ja ihmiseen. Ilmaston lämpeneminen pitäisi saada pysäytettyä 1,5 asteeseen, jotta maapallomme säilyisi vielä käyttökelpoisena tuleville sukupolville. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo tänä päivänä jäiden sulamisessa ja maiden lämpenemisissä.

Tämä taas aiheuttaa ilmastopakolaisvyöryn. Tällöin ilmastonmuutosuhrimaiden asukkaat pitää saada asutettua jonnekin muualle ja se taas aiheuttaa poliittista kitkaa. Eli toisin sanoen ilmastonmuutos vaikuttaa jokaiseen tavalla tai toisella. Tämän takia yksityisten henkilöiden on jatkuvasti tehtävä enemmän valintoja, jolloin kulutusta saataisiin vähennettyä ja energiankäyttöä hallittua.Kuitenkin, yksityishenkilöitä isommassa roolissa ilmastonmuutoksen estämisessä on isot yritykset ja päättäjät. Päättäjät, jotka päättävät isoista asioista maailmassa ovat erittäin suuressa asemassa ilmastonmuutoksen hallitsemisessa. Tämän takia valtioiden on jatkuvasti kehitettävä uusia energiamuotoja, joilla saataisiin hillittyä maailman energiankulutusta.

tuulivoima

Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan energianlähdettä, joka uusiutuu jatkuvasti aiheuttamatta maapallolle suurta kulutusta. Näissä hyödynnetään jatkuvasti lähteitä, joiden uusiutuminen tapahtuu luonnostaan jatkuvasti. Näitä energianlähteitä ovat esimerkiksi auringonpaiste, tuuli, virtaava vesi, ilman ja maan lämpö. Näitä voivat olla myös maaperän uusiutuvat ainekset kuten puu. Puu ei kuitenkaan uusiudu yhtä nopeasti kuin auringonsäde tai virtaava vesi, jonka takia se on vähemmän ympäristöystävällinen energianlähde. Avohakkuut ovat myöskin yksi maapallon huolestuttavista ilmiöistä, joka tarkoittaa tulevaisuudessa metsäkatoa. Tämän takia edellä mainittua puuenergiaa tulisi myös välttää, jos mahdollista. Uusia entistä parempia uusiutuvia energianlähteitä kehitetään kuitenkin jatkuvasti lisää, joilla pyritään korvaamaan ydinvoimalat kokonaan pois.

Viimeisimmät teot uusiutuvassa energiassa

Yhä useampi kuluttaja on myös ruvennut miettimään omia tapojaan tuottaa energiaa uusiutuvasti, jolloin sähköä ei osteta enää isoilta vaikuttavilta yrityksiltä. Yksi näistä on omakotitalojen maalämpöpumppu. Tällöin energia tuotetaan maan lämmön avulla. Maalämpöpumppu pystyy tuottamaan pienen ydinvoimalan verran sähköä.Suomessa ollaan oltu isoissa määrin hyvinkin luovia uusiutuvan ja ympäristöystävällisen energian luomisessa. Esimerkiksi Mikkelissä sijaitsee Euroopan ensimmäinen kuntosali, joka tuottaa energiansa kuntosalin spinning-pyöräilijöillä. Tällöin spinning-pyöräilijöiden tuottama energia kerätään talteen ja se tuottaa sähkön valaistukselle ja ilmastoinnille. Toisaalta taas Eteläpohjanmaalla sijaitseva Jepua on perustanut kylän yhteisen biokaasuvoimalan. Täällä tuotetaan yli puolet kylän energiasta ja sähköntarpeesta. Energia tuotetaan maatalouden biomassajätteillä.

aurinkoenergiaa

Aurinkovoima on taas nykyään yksi suurimmista uusiutuvista energiamuodoista, jota on ruvettu käyttämään jatkuvasti enemmän ja enemmän. Oikeastaan melkein jokaisessa uusiutuvan energiamuodon energiassa käytetään maahan säteilevän auringon energiaa. Tämä vaikuttaa niin vesivoimaloihin, kuin puun ja pahvin polttoon. Jotta vesi saadaan vesivoimalaksi, on vesi alun perin haihtunut meristä auringonsäteiden vaikutuksesta ja kulkeutunut tuulen mukana takaisin maahan, josta se kerätään vesivoimaloiden avulla energiaksi. Tuuli on myöskin saanut voimansa auringosta ja sen energiasta. Pahvin ja puun poltossa taas vapautetaan auringosta peräisin olevaa energiaa. Tällä hetkellä aurinko onkin yksi tärkeimmistä tekijöistä uusiutuvissa energianlähteissä ja sen käyttöä pyritään jatkuvasti kehittämään yhä tehokkaammaksi. Yksi tunnetuimmista aurinkoenergian käyttötavoista on aurinkopaneelit, jolloin auringon lämpö ja säteet kerätään talteen tuottamaan energiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että usein asunnon katolle asetetaan aurinkopaneeli, joka kerää siihen tulevat säteet ja antaa niillä energian asuntoon. Yhä useampi valtio onkin ruvennut panostamaan asiaan enemmän ja antamaan erilaisia tukirahoituksia, joilla aurinkopaneeli pystyttäisiin asentamaan yhä useamman ihmisen katolle. Tällöin asukkaan ei välttämättä tarvitse maksaa asentamisesta itse mitään ja valtio pääsee pienentämään hiilijalanjälkeään yksittäisten henkilöiden avulla.